Nye anbefalinger i Bærum Kommune

Det aller viktigste tiltaket i hverdagen er å holde minst én meters avstand. I tillegg er det fornuftig å begrense antall nærkontakter til et minimum. Bruk av munnbind kan ikke erstatte disse tiltakene, men er et viktig supplement i situasjoner der det ikke er mulig å holde meteren.

RÅD & REGLER

Privatliv og arbeidsliv

Påbud om munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre personer, skal alle som oppholder seg innendørs på offentlig sted som kjøpesentre, butikker, arrangementslokaler, mv., bruke munnbind.
 • Innendørs på spise-/serveringssteder skal ansatte bruke munnbind.
 • Påbudene om bruk av munnbind vil fortsatt ikke gjelde for barn under 12 år eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Sosial omgang:

 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere i private sammenkomster på offentlig sted til maksimalt ti deltakere.
 • Det anbefales samtidig sterkt at man i privat hjem, hage, hytte o.l. ikke har flere enn fem gjester av gangen.
 • Det anbefales sterkt at alle begrenser sin sosiale omgang med andre til færrest personer, i kortere tid, og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Arbeidsliv:

 • Det anbefales sterkt at alle arbeidsgivere i Bærum oppfordrer sine ansatte å jobbe hjemmefra så langt de ikke har oppgaver som krever fysisk oppmøte og så langt det ikke går ut over tilbud til sårbare brukere. Denne anbefalingen gjelder inntil videre, og må kunne forventes å vare ut 2020.
 • Det skal brukes munnbind i ambulerende tjenester i hjemmet når man ikke kan holde en meters avstand til bruker eller andre

Arrangementer – ute og inne

 • Det skal ikke være mer enn 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.  Begrensningen ovenfor gjelder ikke for barneidretts- og toppidretts-arrangementer.
 • Begrensningen til maksimalt 20 personer gjelder også for alle private innendørs sammenkomster, utenfor privat hjem, hytte o.l.
 • Ved gjennomføring av arrangementer med fast seteplassering, eller utendørs, kan det være inntil 200 personer til stede samtidig (covid-19-forskriften § 13)
 • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst 1 meters avstand ved trening.

Serveringssteder

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et system for frivillig registrering av gjesters kontaktopplysninger
 • Påbud om skjenkestopp kl. 24.00 er opphevet
 • Se også regler om munnbind.

Andre nasjonale regler og anbefalinger

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak.
 • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.